Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
What We Do

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးမႄႈၼမ်ႉ၊ ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ၊ ပၢင်ယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၸႂ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လႄႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၵေႃႉလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တေလႆႈႁၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉၼႂ်းဝၼ်းထိ 14

What We Do

ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆၽေးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးၽေးသိုၵ်း လႄႈ ၽေးသၽႃႇဝ ၸိူဝ်းၼႆႉသေလႆႈပၢႆႈယူႇ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႁိူၼ်း။ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ယၢမ်ႈၸွႆထႅမ်ပၼ်